Ozonoterapia w onkologii

Ozonoterapia w onkologii

Ozon uruchamiania kilkanaście systemów antyoksydacji

Ozon będąc równocześnie aktywną formą tlenu jest również czynnikiem który aktywuje układy antyoksydacyjne organizmu. W stężeniu w jakim ozon jest aplikowany w trakcie zabiegu ozonoterapii jest absolutnie bezpieczny dla człowieka i nie może być traktowany jako „szkodliwy oksydant”. Dla tego stężenia już 1 układ antyoksydacyjny człowieka potrafi go „zneutralizować”. Organizm ludzki posiada tymczasem kilkanaście różnych układów antyoksydacyjnych, działających w różnych mechanizmach. Po zabiegu ozonoterapii aktywowanych jest wszystkich kilkanaście szlaków antyoksydacyjnych! Dzięki temu organizm poradzić sobie może w wieloma innymi wolnymi rodnikami. Wolne rodniki, w tym wolne rodniki tlenowe, nie tylko wpływają na gorsze funkcjonowanie narządów, wygląd skóry ale przede wszystkim są czynnikami, które uszkadzają DNA – działają mutagennie i kancerogennie! To jeden z mechanizmów w których ozon działa przeciwnowotworowo…

Czym jest leczenie przeciwnowotworowe?

„Nowoczesne” podejście medycyny to eliminacja komórek, najlepiej tych nowotworowych. Najlepsze rezultaty ma leczenie chirurgiczne (fizyczne wycięcie guza) na etapie gdy nie ma jeszcze przerzutów. natomiast przerzuty mogą być wszędzie, pierwotnie zwykle w węzłach chłonnych, następnie w innych narządach, ale na początku są tak małe że chirurg ich nie widzi, więc nie usunie…
Drugą linią obrony jest chemioterapia, która jest po prostu „trucizną”. Celem jest zabicie komórek nowotworowych, ale broń ta jest obosieczna: zabija komórki rakowe ale i zdrowe komórki organizmu. Stąd wypadają włosy, są problemy z układem pokarmowym, właściwym poziomem krwinek i wiele, wiele innych.
Trzecią klasyczną metodą jest radioterapia czyli naświetlanie. Także ona nie jest metodą wybiórczą – uszkadza komórki chore, ale i również te zdrowe…
Istotnym skutkiem ubocznych dwóch ostatnich metod leczenia są tak zwane nowotwory wtórne. Są to nowe nowotwory, już innych narządów, lub np białaczki, które rozwijają się po podaniu chemio lub radioterapii, która uszkadza DNA również zdrowych komórek, będąc równocześnie „lekiem” jak i kancerogenem (czyli czynnikiem prowadzącym do rozwoju nowotworu).

Mechanizm działania przeciwnowotworowego ozonu jest kilkukierunkowy:

  • reguluje funkcjonowanie układu odpornościowego, wspomagając wyszukiwanie i eliminowanie komórek zmutowanych – nowotworowych;
  • działa na aktywację układów przeciwwolnorodnikowych, które nie dopuszczają do mutowania DNA w kierunku złośliwym;
  • poprawiając stan utlenowania organizmu zmniejsza obszary beztlenowego zakwaszenia [1], w których powstawanie nowotworów jest najbardziej prawdopodobne;
  • reguluje aktywność genów we wszystkich komórkach organizmu – w tym genów odpowiedzialnych za kontrolę podziałów komórkowych, protoonkogenów i innych, które funkcjonując wadliwie potęgują podziały komórek (a tym właśnie jest nowotwór!).

autor: lek. med. Szymon Grzywacz

Zapraszamy do kontaktu, oraz na zabiegi!


1 zmniejszenie zakwaszenia środowiska komórkowego polega m.in na wzmożonym oczyszczaniu z rozmaitych kwasów – w tym produktów przemiany metabolicznej, fermentacji, itp.

© 2014-2015 Instytut Ozonoterapii Salus | Polityka prywatności