Wspomnienie o prof. Zygmuncie Antoszewskim (1920 – 2007)

Wspomnienie o prof. Zygmuncie Antoszewskim (1920 – 2007)

Zygmunt Antoszewski

Prekursorem zastosowania ozonu w medycynie w Polsce był ŚP. prof. dr hab. n. med. Zygmunt Antoszewski. Jest twórcą pierwszego w Polsce gabinetu ozonoterapii, a miało to miejsce w Katowicach w 1986 r. Zwolennikiem i krzewicielem tej metody leczenia pozostał do końca życia.

Jakże wielką przyjemnością jest popularyzowanie dzieła tak wyjątkowego i godnego szacunku człowieka! Był osobą niezwykłą, z ogromną energią, pasją i dystansem do życia i życzliwością do ludzi.
Przez wiele lat kierował Zakładem Anestezjologii i Reanimacji Centralnego Szpitala Górniczego w Katowicach-Ochojcu. Był twórcą pierwszego polskiego „sztucznego płuco-serca”. Różnorodność zainteresowań Profesora odzwierciedla jego imponujący dorobek naukowy: kilkaset prac naukowych, 6 patentów, 18 świadectw racjonalizatorskich, 6 wzorów użytkowych.

Jak czytamy we Wspomnieniu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i i Intensywnej Terapii:
„Warto podkreślić, że pomimo tak znacznego zaangażowania się w pracę zawodową, Profesorowi udało się utrzymać bardzo szczęśliwe życie rodzinne.” (…)
„(…) Profesor dawał całym swoim życiem dowód na to, że nigdy nie jest za późno, aby realizować swoje marzenia i plany, że można przejść przez życie, a nawet kierować ludźmi z życzliwością i uśmiechem, że trzeba mieć pasję, bo bez tego życie jest szare i nijakie, że dobry humor i dystans do świata jest najlepszym lekarstwem na całe zło, a także że rodzina powinna być zawsze na pierwszym planie.”

Do pobrania: „Wspomnienie o prof. dr hab. n. med. Zygmuncie Antoszewskim” Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007, 4(4): 342-343

© 2014-2015 Instytut Ozonoterapii Salus | Polityka prywatności