Ozonoterapia regeneruje i odmładza

Ozonoterapia regeneruje i odmładza

Wpływ ozonu na organizm człowieka rozpoczyna się od działania na krew.

To nie wiek określa zanik tkanek i krążenia, lecz stopień zaniku tkanek i krążenia określa wiek człowieka. Najbardziej skuteczne i szybkie zmiany we krwi pod wpływem ozonu dotyczą erytrocytów (krwinek czerwonych). We krwi człowieka jest określona ilość erytrocytów starych lub już nie funkcjonujących (pozbawionych hemoglobiny). Z tego powodu krwinki te nie biorą już udziału w procesie dotleniania tkanek i oddychania. We krwi człowieka zdrowego w średnim wieku tego typu erytrocyty stanowią 20%. Zaś młodych erytrocytów (retikulocytów) w krwi krąży od 1% do 5%.

U człowieka w okresie przewlekłego zmęczenia, po ciężkiej chorobie lub przy przewlekłych schorzeniach ilość starych erytrocytów wzrasta nawet do 30%. U mieszkańców dużych aglomeracji miejskich oraz osób palących tytoń ilość takich krwinek jest jeszcze większa. A tendencja ta wzrasta wraz z wiekiem.

W wyniku tego ilość niefunkcjonujących krwinek czerwonych wśród populacji waha się od 20% do 40%, a średnio jest to 30%.

Czy to oznacza, że przy dotlenianiu naszych tkanek bierze udział niespełna 70% erytrocytów? Nie. Ilość takich krwinek jest dużo mniejsza. Nie zostało wzięte pod uwagę, że część zdrowych i dojrzałych erytrocytów została na stałe zablokowana przez różne substancje blokujące, z których najpowszechniejsza – to tlenek węgla. Takie substancje łącza się na długi okres z hemoglobiną i blokują główną funkcję jaką spełnia, czyli dostarczanie tlenu do tkanek i odbieranie dwutlenku węgla na zewnątrz.

U osób pracujących umysłowo, osób prowadzących mało aktywny tryb życia, mieszkańców miast procent takiej hemoglobiny jest dużo większy. U osób palących papierosy poziom często przekracza poziom krytyczny 50%.

Do pierwszych objawów świadczących o zablokowaniu hemoglobiny powyżej 30% należą objawy intoksykacji układu nerwowego: zaburzenia snu, zmęczenie, senność w ciągu dnia oraz bóle głowy. Należą do nich również zakwasy powstające w wyniku przewagi procesów beztlenowych w mięśniach. Powodują one specyficzne trwałe bóle pleców u osób, które mają siedzącą pracę, oraz spędzających dużo czasu przed komputerem lub za kierownicą. Jakie są kolejne objawy? O tym dobrze wiedzą lekarze – następnym skutkiem niedotlenienia tkanek jest zwykle zawał. Pewnie nie ma osoby w cywilizowanym świecie, która by nie znała tych pierwszych objawów. Więc czy tylko 40% naszych krwinek czerwonych dostarcza tlen do naszych tkanek? Niestety i to nie jest do końca zgodne z prawdą. Duża ilość starych komórek oraz zanieczyszczenie krwi przez tysiące substancji, ilość których zwiększa się wraz z wiekiem (a bada się i mówi najczęściej o cholesterolu i trójglicerydach) doprowadza do często spotykanego i znanego lekarzom zagęszczenia krwi. W zagęszczonej krwi krwinki czerwone nie są w stanie brać udziału w wymianie gazów w skuteczny sposób. Tylko niewielka ich ilość jest w stanie połączyć się z tlenem w pęcherzykach płucnych i oddać ten tlen tkankom przez naczynia włosowate. Stare erytrocyty są sztywne, w wyniku czego nie potrafią przejść przez naczynia włosowate, a także utrudniają przepływ zdrowym komórkom. Więcej: zagęszczenie krwi jest ściśle związane z powstaniem siatki naczyniowej. Tu zaczyna działać jedno właściwe dla wszystkich organizmów niezmienne prawo: wszystko co nie funkcjonuje zaczyna zanikać. Naczynia włosowate w wyniku zagęszczonej krwi są coraz mniej wypełniane. Powoduje to z kolei postępowy ich zanik, po czym następuje zanik żył i małych tętnic, a następnie zanikają naczynia obwodowe. W wyniku tego organizm zaczyna wykorzystywać duże tętnice jako zaplecze magazynowe, magazynując w nich wypracowane materiały w postaci złogów. Następuję zwężenie tętnic. W wyniku czego niedotlenienie tkanek w organizmie osiąga poziom krytyczny. Zjawisko to jest na tyle częste , że człowiek nieświadomy nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić, jak z dnia na dzień pogłębia się jego proces starzenia. Człowiek starzeje się dużo szybciej niż mógłby, a życie jego jest dużo krótsze niż jego możliwości biologiczne.

Lata życia oraz aktywna młodość człowieka, biorąc pod uwagę jego możliwości biologiczne powinny być dużo dłuższe. Więc dlaczego się starzejemy? Wielu naukowców stwierdzi: zaśmiecanie komórek, predyspozycje genetyczne… Inni powiedzą, że istnieje wiele teorii, ale dokładnie nie wiemy. Istnieje jednak dość przejrzysty i jasny mechanizm, który pozwala skrupulatnie określić bardzo ważny (jeśli nie główny) powód starzenia się:

Zanik tkanki funkcjonalnej w wyniku jej niedotlenienia. Przy niedotlenieniu tkanek z wyżej podanej przyczyny, tkanka funkcjonalna (to są nasze płuca, serce, wątroba, mózg, trzustka, nerki, żołądek, jelita, chondrocyty, chrząstki, kości, osteocyty) zaczynają zanikać, zmieniając się w tkankę łączną. Tkanka łączna jest zaś niczym innym jak zwykłą blizną.

Podsumowując, w wyniku tego procesu zmieniamy się w jedną wielką, coraz mniej zdolną do życia bliznę. Jak by nieprzyjemnie to nie brzmiało. Organizm traci zdolność do utrzymania prawidłowej równowagi, co doprowadza do objawów patologicznych, w wyniku tego – do powstawania chorób. Definicja choroby według wiedzy biologicznej:

Choroba – jest to reakcja ustroju na działanie czynnika chorobotwórczego, objawiająca się zaburzeniem naturalnego współdziałania narządów i tkanek (homeostaza), co skutkuje zmianami czynnościowymi i organicznymi w ustroju. Homeostaza – tendencja układów biologicznych do opierania się zmianom środowiska i trwania w stanie równowagi.

Teraz już jesteśmy świadomi mechanizmu starzenia się oraz powstawania chorób, więc możemy przejść do pytania: co możemy z tym wszystkim zrobić? Wpływ ozonu na organizm człowieka zaczyna się w pierwszej kolejności właśnie od krwi.

Przez swoją bardzo wysoką aktywność chemiczną ozon, wprowadzany do krwi za pomocą bezpiecznych i nowoczesnych technik, w szybkim tempie zaczyna rywalizować z substancjami blokującymi hemoglobinę. Ozon zmusza te substancje do opuszczenia hemoglobiny, zajmując ich miejsce. Następnie ozon zaczyna dotleniać tkanki jak zwykły tlen – bez wnikania w szczegóły tego chemicznego procesu. Wolna hemoglobina może w końcu wziąć udział w procesie dotleniania tkanek. Nawet po pierwszym zabiegu ozonoterapii dotleniające właściwości krwi wzrastają o około 30%, a jego działanie na organizm nie kończy się na tuż po zabiegu. Podczas zabiegu ozon zaczyna docierać i wnikać do tkanki tłuszczowej, tworząc wraz z tłuszczem wystarczająco trwałe związki ozonków.

Lekarze zajmujący się ozonoterapią dobrze wiedzą, że ozonki zachowują w sobie 50% ozonu:

  • przy temperaturze 0°C – przez trzy lata
  • w temperaturze pokojowej – przez dwa lata
  • w temperaturze ciała człowieka – około 6 miesięcy. W taki sposób ozon przechowywany w tkance tłuszczowej stopniowo uwalniany przedłuża swoje pozytywne działanie.

Przez kolejne 5-6 zabiegów ozonoterapii zaczyna się aktywna zamiana starych komórek krwi na nowe – ma miejsce proces natychmiastowego odmładzania krwi. Mechanizm ten jest spowodowany nieumiejętnością starych komórek do przetwarzania ozonu. Ozon rozpuszcza stare niefunkcjonujące komórki. Proces ten zachodzi również względem starych i chorych komórek w poszczególnych tkankach. Zjawisko starzenia się zaczyna się zatrzymywać i cofać w wyniku odmładzania wszystkich tkanek organizmu. Organizm nie tylko regeneruje zniszczone w wyniku choroby tkanki, ale również otrzymuje możliwość powrotu do pierwotnej naturalnej równowagi.

I w ten właśnie sposób odbywa zdolność terapii ozonem do skutecznego leczenia chorób zwykle niezdiagnozowanych i nieuleczalnych.

Czy po zabiegu ozonoterapii zdolności dotleniające krwi wzrastają trzykrotnie?

Nie. Ilość dotlenianych tkanek jest dużo większa. Należy wziąć pod uwagę większą elastyczność komórek młodej krwi. Zabiegi ozonoterapii zwiększają płynność krwi, zmniejszając jej gęstość. Płynność krwi i jej kontakt z tkankami wzrasta. Zwiększenie płynności krwi podczas zabiegów ozonoterapii jest spowodowane naładowaniem ścianek naczyniowych i komórek krwi tym samym potencjałem.

Mechanizm ten jest spowodowany przez jonizacyjną właściwość ozonu. Inne substancje pływające we krwi również się naładowują: korzystne jak i niekorzystne. Proces powstawania złogów naczyniowych przez takie naładowanie jest wstrzymywany, a chemicznie aktywny ozon zaczyna je powoli rozcieńczać. Zaczynają się budować nowe naczynia włosowate, potem następuje odbudowa i udrożnianie żyły, w wyniku czego powstają naczynia obwodowe. Cała siatka naczyniowa ulega odnowieniu. Ozon potrafi zwiększyć dotlenienie tkanek 10-krotnie.

Trudno gojące się rany i wrzody zaczynają się goić jak u dziecka bez względu na wiek, a błona śluzowa żołądka i jelit zaczyna się regenerować w ciągu kilku dni.

Nawet ozonoterapeuci są zadziwieni tak skutecznym i wspaniałym rezultatem stosowania ozonu. Ozon zaczyna rozpuszczać blizny i zabliźnienia wewnętrzne, nadmiar powstałej z wiekiem tkanki łącznej w miejscu tkanki funkcjonalnej.

Tkanki funkcjonalne szybko się odnawiają i ponownie wykonują właściwe dla siebie zadanie. Proces starzenia się jest wstrzymywany przez proces regeneracji organizmu oraz przez proces utrzymania równowagi (cofnięcie powstałych chorób).

Andrzej Lanskoruński
autor: lek. med. Andrzej Lanskoruński – ozonoterapeuta

Zapraszamy do kontaktu, oraz na zabiegi!

© 2014-2015 Instytut Ozonoterapii Salus | Polityka prywatności